Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems Duogroepen bereiden zich voor op de fusie

Diensthoofden Tongeren en Borgloon werken samen aan de fusie

De verschillende diensthoofden van Tongeren en Borgloon bereiden zich in duo’s voor op de fusie. De voorbije week vonden er werksessies plaats tussen de zeventien duogroepen. Zo krijgt de fusie in de praktijk steeds meer vorm.

Een fusie tussen Tongeren en Borgloon betekent dat de medewerkers van de verschillende diensten samengebracht worden in nieuwe en grotere diensten. De eenmansdiensten gaan er uit, zodat de continuïteit van dienstverlening te allen tijde verzekerd blijft.

Het overleg tussen de diensten wordt georganiseerd in duogroepen. Per twee voeren de diensthoofden van beide steden overleg, leren ze elkaar beter kennen en denken ze na over hoe hun dienst optimaal kan werken na de fusie.

In totaal zijn er zeventien duogroepen aan de slag:

  • vijf in de vrije tijdsdomeinen: toerisme, cultuur, bibliotheek, jeugd en sport
  • vier rond persoonsgebonden aangelegenheden: burgerzaken, buitenschoolse kinderopvang, individuele sociale dienstverlening en sociaal beleid en voorzieningen;
  • drie rond de grondgebonden bevoegdheden: omgeving, wegen en infrastructuur, lokale economie;
  • en vijf voor de ondersteunende en interne diensten; personeel, communicatie, financiën, overheidsopdrachten en ICT.

Nadenken over toekomstplannen

Op 25 januari en 1 februari 2023 kwamen de duogroepen collectief samen om ideeën uit te wisselen en de voortgang te bespreken.

Tijdens de werksessies formuleerden de duo’s welke voordelen ze willen realiseren op vlak van beleid, dienstverlening, organisatie en financiën. Daarnaast maakten ze een overzicht van alle producten en diensten en duidden ze aan waar er zich nog verschillen bevinden. Zo heeft Tongeren een elektronische nieuwsbrief en Borgloon niet, zijn er verschillen in gemeentelijke reglementen weg te werken of worden er andere ICT-systemen gebruikt op de diensten.

Volgende stappen

Tegen midden mei 2023 bereidt elke duogroep voor hoe en waar inwoners in de toekomst bij de diensten terecht kunnen. Daarnaast doen ze suggesties om de verschillen tussen de diensten in Tongeren en Borgloon weg te werken. Die voorstellen worden dan voorgelegd aan de twee bestuursploegen. 

Brainstorm duogroepen