Skip to main content
home-page

Blik terug op de themacafés

Bekijk de video

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen

Fusiedocumenten

Raadpleeg alle documenten
afbeelding straatnaambord

Compensatie en inspraak bij straatnaamwijziging na fusie Tongeren en Borgloon

24-01-2024

Binnenkort ondergaan enkele straten in Tongeren en Borgloon een naamswijziging als gevolg van de geplande fusie tussen Tongeren en Borgloon. Bewoners die hierdoor een nieuwe straatnaam krijgen, ontvangen een compensatie. In totaal zullen 29 straten een nieuwe naam krijgen, 14 in Tongeren en 15 in Borgloon. Het is wettelijk niet toegestaan om twee identieke straatnamen in eenzelfde gemeente te hebben. Deze naamswijzigingen zijn onder meer ook belangrijk voor de hulpdiensten om verwarring in crisissituaties te voorkomen. Inwoners ontvangen een compensatie van 100 euro, terwijl rechtspersonen 200 euro ontvangen. Aanvragen kunnen worden ingediend nadat de gemeenteraad de definitieve beslissing tot straatnaamwijziging heeft genomen. De keuze voor nieuwe straatnamen gebeurt in samenspraak met bewoners. In februari kunnen ze voorstellen indienen, die zorgvuldig worden overwogen door lokale heemkundigen in samenwerking met het stadsarchief. Daarna volgt er een stemming. De definitieve beslissing wordt eind juni door beide gemeenteraden genomen. De officiële ingangsdatum voor de nieuwe straatnamen is 1 januari 2025.

Integratie van bibliotheken Tongeren en Borgloon voor verbeterde dienstverlening

05-12-2023

In voorbereiding op de aankomende fusie tussen Tongeren en Borgloon op 1 januari 2025, hebben de bibliotheken van beide steden een belangrijke stap gezet naar een geïntegreerde dienstverlening. Vanaf nu opereren ze gezamenlijk als de bibliotheek Tongeren-Borgloon, met vestigingen in beide steden. De integratie van de bibliotheken is een voorloper van de fusie tussen de twee stadsbesturen. Deze integratie is een natuurlijke stap in de nauwe samenwerking. Voorafgaand aan de fusie hebben beide steden een uniform gebruikersreglement goedgekeurd. De implementatie ervan was een uitdagende, doch succesvolle taak. Een positief resultaat is dat elke lener nu de flexibiliteit heeft om materialen terug te brengen of op te halen in een vestiging naar keuze. Door één bibliotheek te creëren met twee vestigingen, ontstaan er kansen voor de gebruikers. Elke lener kan nu kiezen om materialen terug te brengen of gereserveerde exemplaren op te halen bij de vestiging van zijn of haar voorkeur. Vanaf nu is de nieuwe website tongeren-borgloon.bibliotheek.be beschikbaar. Hier kunnen bezoekers zowel de catalogi van beide vestigingen tegelijkertijd als afzonderlijk raadplegen. Op de agenda worden de activiteiten van beide locaties in chronologische volgorde weergegeven.

Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie.

Volksraadpleging over fusie in Tongeren

27-07-2023

Op 12 april dienden inwoners van Tongeren een verzoekschrift tot volksraadpleging in bij het Tongers stadsbestuur over de fusie tussen Tongeren en Borgloon. Eind juni heeft de gemeenteraad het verzoek aanvaard. De datum voor de volksraadpleging ligt nu ook vast. Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie. Verloop van de volksraadpleging  De volksraadpleging wordt georganiseerd op 3 september. Alle Tongenaren vanaf 16 jaar kunnen dan hun stem uitbrengen, maar stemmen is niet verplicht. De stemmen worden pas geteld als 10% van de inwoners een stem heeft uitgebracht. De resultaten van een volksraadpleging zijn niet bindend, in tegenstelling tot een referendum. Dat betekent dat het gemeentebestuur niet verplicht is om de uitslag te volgen. De brochure die in Tongeren wordt bedeeld, is ook online te raadplegen via onderstaande knop. Je vindt er ook meer praktische informatie over het verloop van de volksraadpleging. Lees de brochure Waarom een fusie? De Vlaamse Regering wil het aantal gemeenten inperken en steunt daarom vrijwillige fusies. Op termijn is er zelfs sprake van verplichte fusies. Tongeren en Borgloon willen daarom proactief vanuit een eigen en doordachte visie toewerken naar een fusie. En we zijn niet de enigen. In Vlaanderen zijn er momenteel vijftien fusies in voorbereiding, waarvan vijf in Limburg. Ook in Bilzen, Hoeselt, Kortessem en Hasselt wordt gewerkt aan een fusie. Een fusie brengt verschillende voordelen met zich mee:   Financieel zal de nieuwe fusiestad – en dus de belastingbetaler - erop vooruitgaan. Niet alleen daalt de schuld, er komt ook meer geld uit het Gemeentefonds. Daarnaast zal de kost van het politiek bestuur dalen, maakt de schaalvergroting het mogelijk efficiënter te werken en vallen dubbele kosten weg. Tongeren en Borgloon maken elkaar sterker en vullen elkaar aan. Beide steden kennen een rijke geschiedenis en de bundeling van hun culturele en toeristische aanbod maakt van de fusiestad een sterke speler in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen, kunnen we een betere dienstverlening We kunnen meer gespecialiseerde medewerkers aantrekken en kunnen de dienstverlening meer dan ooit afstemmen op de inwoners. Zo zal je nog steeds op beide locaties terecht kunnen en zullen er twee avondopeningen per week zijn. Niet blind voor uitdagingen Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat een fusie ook uitdagingen met zich meebrengt, maar we willen risico’s via gepaste maatregelen zo goed mogelijk afdekken. De stadsbesturen werken daarom hard aan een fusiebeleid dat de kansen maximaliseert en een antwoord biedt aan die uitdagingen. Tijdens de themacafés en de online bevragingen in februari en maart gaven we ook inwoners de ruimte om hun bezorgdheden en kritische vragen te delen. Alle input wordt meegenomen om het beleid van de toekomstige gemeente mee vorm te geven. Het verslag van de themacafés vind je terug op de website. Vragen of opmerkingen? Heb je algemene vragen over de fusie? Contacteer ons via info@fusietongerenborgloon.be. Heb je vragen over de volksraadpleging van Tongeren? Contacteer de medewerkers van Tongeren via info@stadtongeren.be of 012 800 000.

Meer nieuws

Digitale nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

Schrijf je in

Tijdlijn fusietraject

Infomomenten

7 en 9 november 2022

Themacafés

februari - maart 2023

Online participatie

februari - maart 2023

Definitief besluit tot fusie

17 oktober 2023

Gemeenteraadsverkiezingen

13 oktober 2024

Start nieuwe fusiestad

1 januari 2025