Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Blik terug op de themacafés

Bekijk de video

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen

Fusiedocumenten

Raadpleeg alle documenten
Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie.

Volksraadpleging over fusie in Tongeren

27-07-2023

Op 12 april dienden inwoners van Tongeren een verzoekschrift tot volksraadpleging in bij het Tongers stadsbestuur over de fusie tussen Tongeren en Borgloon. Eind juni heeft de gemeenteraad het verzoek aanvaard. De datum voor de volksraadpleging ligt nu ook vast. Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie. Verloop van de volksraadpleging  De volksraadpleging wordt georganiseerd op 3 september. Alle Tongenaren vanaf 16 jaar kunnen dan hun stem uitbrengen, maar stemmen is niet verplicht. De stemmen worden pas geteld als 10% van de inwoners een stem heeft uitgebracht. De resultaten van een volksraadpleging zijn niet bindend, in tegenstelling tot een referendum. Dat betekent dat het gemeentebestuur niet verplicht is om de uitslag te volgen. De brochure die in Tongeren wordt bedeeld, is ook online te raadplegen via onderstaande knop. Je vindt er ook meer praktische informatie over het verloop van de volksraadpleging. Lees de brochure Waarom een fusie? De Vlaamse Regering wil het aantal gemeenten inperken en steunt daarom vrijwillige fusies. Op termijn is er zelfs sprake van verplichte fusies. Tongeren en Borgloon willen daarom proactief vanuit een eigen en doordachte visie toewerken naar een fusie. En we zijn niet de enigen. In Vlaanderen zijn er momenteel vijftien fusies in voorbereiding, waarvan vijf in Limburg. Ook in Bilzen, Hoeselt, Kortessem en Hasselt wordt gewerkt aan een fusie. Een fusie brengt verschillende voordelen met zich mee:   Financieel zal de nieuwe fusiestad – en dus de belastingbetaler - erop vooruitgaan. Niet alleen daalt de schuld, er komt ook meer geld uit het Gemeentefonds. Daarnaast zal de kost van het politiek bestuur dalen, maakt de schaalvergroting het mogelijk efficiënter te werken en vallen dubbele kosten weg. Tongeren en Borgloon maken elkaar sterker en vullen elkaar aan. Beide steden kennen een rijke geschiedenis en de bundeling van hun culturele en toeristische aanbod maakt van de fusiestad een sterke speler in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen, kunnen we een betere dienstverlening We kunnen meer gespecialiseerde medewerkers aantrekken en kunnen de dienstverlening meer dan ooit afstemmen op de inwoners. Zo zal je nog steeds op beide locaties terecht kunnen en zullen er twee avondopeningen per week zijn. Niet blind voor uitdagingen Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat een fusie ook uitdagingen met zich meebrengt, maar we willen risico’s via gepaste maatregelen zo goed mogelijk afdekken. De stadsbesturen werken daarom hard aan een fusiebeleid dat de kansen maximaliseert en een antwoord biedt aan die uitdagingen. Tijdens de themacafés en de online bevragingen in februari en maart gaven we ook inwoners de ruimte om hun bezorgdheden en kritische vragen te delen. Alle input wordt meegenomen om het beleid van de toekomstige gemeente mee vorm te geven. Het verslag van de themacafés vind je terug op de website. Vragen of opmerkingen? Heb je algemene vragen over de fusie? Contacteer ons via info@fusietongerenborgloon.be. Heb je vragen over de volksraadpleging van Tongeren? Contacteer de medewerkers van Tongeren via info@stadtongeren.be of 012 800 000.

Lees het verslag van de themacafés

27-07-2023

Na de themacafés in februari en maart werd alle input van de inwoners gebundeld in een verslag. Waar zien inwoners kansen voor de fusiegemeenten en waarover heersen er bezorgdheden? Met die input uit het participatietraject gaan de stadsbesturen van Tongeren en Borgloon aan de slag en ontwikkelen ze actiepunten voor de nieuwe fusiegemeente. Het volledige verslag vind je vanaf nu terug op de fusiewebsite. Tongeren en Borgloon organiseerden in februari en maart themacafés over de dienstverlening, het dorpenbeleid, economie en cultuur en toerisme in de toekomstige gemeente. Geïnteresseerde inwoners konden actief meedenken en hun mening geven over de uitdagingen en kansen van de fusie. Na elk themacafé volgde ook een online bevraging. De verzamelde feedback staat nu gebundeld in een verslag en is bezorgd aan de twee stadsbesturen. Zij zullen nu actiepunten formuleren om de nieuwe fusiestad vorm te geven op maat van de inwoners. Lees het verslag

Terugblikvideo themacafés

Blik terug op de themacafés

29-03-2023

De vier themacafés zijn afgerond. 125 personen schreven zich in voor minstens één van de avonden. Verdeeld over gesprekstafels gingen ze in gesprek over de thema’s dienstverlening, economie, dorpen en cultuur, toerisme en landschappen. Benieuwd naar hoe de avonden verliepen? Bekijk de video. Online participeren tot 31 maart Via de website kan je nog tot en met vrijdag 31 maart reageren op de ideeën die uit de themacafés naar voor kwamen. Nadien wordt alle input uit de themacafés en de online bevragingen gebundeld en bezorgd aan het stadsbestuur. Het verslag van de themacafés vind je binnenkort terug op de fusiewebsite. Laat ideeën, vragen en opmerkingen achter in het Praetorium in Tongeren Tijdens de themacafés stonden telkens zes banners opgesteld met meer informatie over de fusie. Daarop staat informatie over de voordelen van de fusie en hoe de inwoners worden betrokken, maar je leert er ook meer over anekdotes en tradities van Tongeren en Borgloon. De banners reizen nu rond in beide steden. Vanaf 17 april kan je ze bekijken in het Praetorium in Tongeren. Heb je nog algemene ideeën, vragen of opmerkingen over de fusie? Die kan je op de banners achterlaten. Nadien kan je de informatie ook in Borgloon vinden.

Meer nieuws

Digitale nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

Schrijf je in

Tijdlijn fusietraject

Infomomenten

7 en 9 november 2022

Themacafés

februari - maart 2023

Online participatie

februari - maart 2023

Definitief besluit tot fusie

uiterlijk december 2023

Gemeenteraads-verkiezingen

oktober 2024

Start nieuwe fusiestad

1 januari 2025