home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie.

Volksraadpleging over fusie in Tongeren

Op 12 april dienden inwoners van Tongeren een verzoekschrift tot volksraadpleging in bij het Tongers stadsbestuur over de fusie tussen Tongeren en Borgloon. Eind juni heeft de gemeenteraad het verzoek aanvaard. De datum voor de volksraadpleging ligt nu ook vast. Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie.

Verloop van de volksraadpleging 

De volksraadpleging wordt georganiseerd op 3 september. Alle Tongenaren vanaf 16 jaar kunnen dan hun stem uitbrengen, maar stemmen is niet verplicht. De stemmen worden pas geteld als 10% van de inwoners een stem heeft uitgebracht. De resultaten van een volksraadpleging zijn niet bindend, in tegenstelling tot een referendum. Dat betekent dat het gemeentebestuur niet verplicht is om de uitslag te volgen.

De brochure die in Tongeren wordt bedeeld, is ook online te raadplegen via onderstaande knop. Je vindt er ook meer praktische informatie over het verloop van de volksraadpleging.

Lees de brochure

Waarom een fusie?

De Vlaamse Regering wil het aantal gemeenten inperken en steunt daarom vrijwillige fusies. Op termijn is er zelfs sprake van verplichte fusies. Tongeren en Borgloon willen daarom proactief vanuit een eigen en doordachte visie toewerken naar een fusie. En we zijn niet de enigen. In Vlaanderen zijn er momenteel vijftien fusies in voorbereiding, waarvan vijf in Limburg. Ook in Bilzen, Hoeselt, Kortessem en Hasselt wordt gewerkt aan een fusie.

Een fusie brengt verschillende voordelen met zich mee:  

  • Financieel zal de nieuwe fusiestad – en dus de belastingbetaler - erop vooruitgaan. Niet alleen daalt de schuld, er komt ook meer geld uit het Gemeentefonds. Daarnaast zal de kost van het politiek bestuur dalen, maakt de schaalvergroting het mogelijk efficiënter te werken en vallen dubbele kosten weg.
  • Tongeren en Borgloon maken elkaar sterker en vullen elkaar aan. Beide steden kennen een rijke geschiedenis en de bundeling van hun culturele en toeristische aanbod maakt van de fusiestad een sterke speler in Vlaanderen.
  • Door de krachten te bundelen, kunnen we een betere dienstverlening We kunnen meer gespecialiseerde medewerkers aantrekken en kunnen de dienstverlening meer dan ooit afstemmen op de inwoners. Zo zal je nog steeds op beide locaties terecht kunnen en zullen er twee avondopeningen per week zijn.

Niet blind voor uitdagingen

Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat een fusie ook uitdagingen met zich meebrengt, maar we willen risico’s via gepaste maatregelen zo goed mogelijk afdekken. De stadsbesturen werken daarom hard aan een fusiebeleid dat de kansen maximaliseert en een antwoord biedt aan die uitdagingen.

Tijdens de themacafés en de online bevragingen in februari en maart gaven we ook inwoners de ruimte om hun bezorgdheden en kritische vragen te delen. Alle input wordt meegenomen om het beleid van de toekomstige gemeente mee vorm te geven. Het verslag van de themacafés vind je terug op de website.

Vragen of opmerkingen?