Nieuws

Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie.
27 jul

Volksraadpleging over fusie in Tongeren

27-07-2023

Op 12 april dienden inwoners van Tongeren een verzoekschrift tot volksraadpleging in bij het Tongers stadsbestuur over de fusie tussen Tongeren en Borgloon. Eind juni heeft de gemeenteraad het verzoek aanvaard. De datum voor de volksraadpleging ligt nu ook vast. Op 26 en 27 juli ontvangen de Tongenaren een brochure met alle informatie over de volksraadpleging en over het waarom van de fusie.

Verloop van de volksraadpleging 

De volksraadpleging wordt georganiseerd op 3 september. Alle Tongenaren vanaf 16 jaar kunnen dan hun stem uitbrengen, maar stemmen is niet verplicht. De stemmen worden pas geteld als 10% van de inwoners een stem heeft uitgebracht. De resultaten van een volksraadpleging zijn niet bindend, in tegenstelling tot een referendum. Dat betekent dat het gemeentebestuur niet verplicht is om de uitslag te volgen.

De brochure die in Tongeren wordt bedeeld, is ook online te raadplegen via onderstaande knop. Je vindt er ook meer praktische informatie over het verloop van de volksraadpleging.

Lees de brochure

Waarom een fusie?

De Vlaamse Regering wil het aantal gemeenten inperken en steunt daarom vrijwillige fusies. Op termijn is er zelfs sprake van verplichte fusies. Tongeren en Borgloon willen daarom proactief vanuit een eigen en doordachte visie toewerken naar een fusie. En we zijn niet de enigen. In Vlaanderen zijn er momenteel vijftien fusies in voorbereiding, waarvan vijf in Limburg. Ook in Bilzen, Hoeselt, Kortessem en Hasselt wordt gewerkt aan een fusie.

Een fusie brengt verschillende voordelen met zich mee:  

Financieel zal de nieuwe fusiestad – en dus de belastingbetaler - erop vooruitgaan. Niet alleen daalt de schuld, er komt ook meer geld uit het Gemeentefonds. Daarnaast zal de kost van het politiek bestuur dalen, maakt de schaalvergroting het mogelijk efficiënter te werken en vallen dubbele kosten weg. Tongeren en Borgloon maken elkaar sterker en vullen elkaar aan. Beide steden kennen een rijke geschiedenis en de bundeling van hun culturele en toeristische aanbod maakt van de fusiestad een sterke speler in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen, kunnen we een betere dienstverlening We kunnen meer gespecialiseerde medewerkers aantrekken en kunnen de dienstverlening meer dan ooit afstemmen op de inwoners. Zo zal je nog steeds op beide locaties terecht kunnen en zullen er twee avondopeningen per week zijn. Niet blind voor uitdagingen

Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat een fusie ook uitdagingen met zich meebrengt, maar we willen risico’s via gepaste maatregelen zo goed mogelijk afdekken. De stadsbesturen werken daarom hard aan een fusiebeleid dat de kansen maximaliseert en een antwoord biedt aan die uitdagingen.

Tijdens de themacafés en de online bevragingen in februari en maart gaven we ook inwoners de ruimte om hun bezorgdheden en kritische vragen te delen. Alle input wordt meegenomen om het beleid van de toekomstige gemeente mee vorm te geven. Het verslag van de themacafés vind je terug op de website.

Vragen of opmerkingen? Heb je algemene vragen over de fusie? Contacteer ons via info@fusietongerenborgloon.be. Heb je vragen over de volksraadpleging van Tongeren? Contacteer de medewerkers van Tongeren via info@stadtongeren.be of 012 800 000.
Sfeerbeeld gesprekstafel themacafé cultuur, toerisme en landschappen
Nieuws

55 inwoners nemen deel aan laatste themacafé

24-03-2023

Het laatste van de vier themacafés kon op de grootste opkomst rekenen. 55 deelnemers verzamelden op donderdag 22 maart in CC De Velinx. Ze bespraken hoe Tongeren en Borgloon hun troeven op vlak van cultuur, toerisme en landschappen na de fusie kunnen uitspelen.

Het erfgoed, de prachtige natuur en het historische verleden maken van Borgloon en Tongeren een magneet voor toeristen en recreanten. Samen zijn de steden goed voor maar liefst 28% van alle overnachtingen in Haspengouw. Er komen bovendien nog een aantal trekpleisters bij, zoals het belevingscentrum van de graven van Loon, het fruitspoor, de opening van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en het vernieuwde Gallo-Romeins museum. Het thema cultuur, toerisme en landschappen kon dan ook niet ontbreken tijdens de themacafés.

De tafelgesprekken gingen van start met een ronde waarin de deelnemers aangaven op welke trekpleisters uit hun stad zij fier zijn. Daarna dachten ze na over de kansen om de aantrekkingskracht van die trekpleisters nog te vergroten en stonden ze stil bij de uitdagingen.

Twee gouden ideeën per tafel

Aan het einde van de avond stelde elke tafel twee gouden ideeën voor die hun groep bedacht had. Een greep uit de ideeën: toeristische verbindingen creëren, een ‘metrokaart’ ontwikkelen of de burcht van Kolmont beter ontsluiten.

Daarnaast merkten de deelnemers op dat de natuur gevrijwaard moet blijven. Het doorkijkkerkje in Borgloon trekt bijvoorbeeld veel toeristen aan die regelmatig hun auto in het veld parkeren. Om dat te vermijden werd het idee geopperd om een shuttle in te leggen tussen de parking en het kerkje.

Deel jouw mening online

Kon jij niet aanwezig zijn? Of was je er wel, maar heb je nog extra input? Vanaf nu kan je online meedenken over het thema cultuur, toerisme en landschappen. Ook op de voorgaande thema’s kan je nog reageren. Om te kunnen deelnemen wordt er eerst gevraagd om een profiel aan te maken. Nadien kan je jouw mening geven. 

Online participeren kan nog tot en met 31 maart. Nadien wordt alle input uit de themcafés en van de website in een verslag gegoten en aan de stadsbesturen bezorgd. Het uitgebreide verslag volgt ook op deze website.

Nieuws

Tongenaren en Lonenaren geven mee vorm aan toekomstig dorpenbeleid

21-03-2023

Op 16 maart stond het derde themacafé in het teken van de fusie op de agenda. Het dorpenbeleid stond deze keer centraal. 40 inwoners van Tongeren en Borgloon gingen met elkaar in gesprek.

 

Tongeren en Borgloon tellen samen 30 kernen en vormen een parelsnoer van dorpen. Tijdens het themacafé in het Panishof in Borgloon werd er nagedacht over hoe de fusiegemeente de eigenheid van de verschillende dorpen kan ondersteunen. Ook uitdagingen, zoals de mobiliteit tussen de dorpen, werden besproken. De deelnemers gingen aan de gesprekstafels aan de slag rond drie belangrijke onderwerpen:

Mobiliteit tussen de kernen. Sociale verbondenheid binnenin en tussen de dorpen. Groei versus identiteit: hoe trek je nieuwe inwoners aan zonder te raken aan het charmante, landelijke karakter van de dorpen? Rust, groen en verbondenheid als troeven

Aan de hand van een grote dorpenkaart gingen de deelnemers in gesprek. Waar wonen zij? Wat zijn daar de kwaliteiten? Wat ontbreekt er? Die vragen werden behandeld. Aan de tafels kwamen enkele kwaliteiten van de dorpen vaak terug: de rust, de nabijheid van groen en de verbondenheid. Als uitdagingen kwamen onder andere een goede bereikbaarheid, voldoende voorzieningen en het onderhouden van het verenigingsleven naar voren.

Alle input wordt verzameld en besproken binnen de stadsbesturen. Daarover volgt binnenkort meer informatie op deze website.

Deel online jouw mening over het dorpenbeleid

Omdat niet iedereen fysiek aanwezig kan zijn tijdens de themacafés, volgt er telkens een online bevraging.

Om te kunnen deelnemen, wordt er eerst gevraagd om een profiel aan te maken. Nadien kan je jouw mening geven.

Schrijf je in voor het laatste themacafé

Je kan je nog steeds inschrijven voor het laatste themacafé:

Themacafé Cultuur, Toerisme en Landschappen 22 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur in CC De Velinx, Tongeren

 

Inwoners denken na over lokale economie
Nieuws

Inwoners denken na over lokale economie

15-02-2023

Op maandag 13 februari kwamen 30 Tongenaren en Lonenaren samen voor het tweede themacafé over de fusie. De deelnemers gingen in gesprek over lokale economie. Wie niet aanwezig was, kan nu ook online meedenken over dit thema.

De inwoners zakten af naar het bedrijf Soprema op het industrieterrein Tongeren-Oost. Daar dachten ze na over de toekomst van de woon- en handelskernen in Tongeren en Borgloon. Daarnaast bespraken ze de economische troeven van beide steden en hoe ze uitdagingen, zoals de toegenomen leegstand, zouden aanpakken.

 

Kleinhandel en mobiliteit zijn aandachtspunten

Aan de gesprekstafels konden de deelnemers aanduiden waar ze kansen en uitdagingen zagen voor de lokale economie. De moderatoren gaven kort aan welke thema's aan hun tafel aan bod kwamen. Over alle groepen heen kwam kleinhandel in de binnenstad terug als belangrijk aandachtspunt. Als voornaamste uitdagingen zagen de deelnemers de leegstand en de parkeerruimte in de steden. Enkele deelnemers zagen kansen in het verfraaien van het straatbeeld om de economische activiteiten in de stadskernen te ondersteunen. 

Ook de ontsluitingen voor woon-werkverkeer, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur werden onder de loep genomen. Volgens de deelnemers kunnen daar nog stappen worden genomen. Het versterken van de mobiliteit is immers belangrijk om de 30 dorpen met elkaar te verbinden. Ten slotte werd ook aangegeven dat onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het versterken en vernieuwen van de economie. De bedrijven en de landbouwsector zijn namelijk steeds op zoek naar technisch personeel.

Een uitgebreid verslag volgt op deze website wanneer alle themacafés zijn afgerond.

Deel online jouw mening over economie

Omdat niet iedereen fysiek aanwezig kan zijn tijdens de themacafés, volgt er telkens een online bevraging.

Schrijf je in voor de volgende themacafés

Er staan nog twee themacafés gepland:

Themacafé Dorpen – 16 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur (Panishof, Borgloon) Themacafé Cultuur, Toerisme en Landschappen – 22 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur (CC De Velinx, Tongeren)

 

40 inwoners nemen deel aan het themacafé dienstverlening
Nieuws

40 geïnteresseerden voor eerste themacafé

09-02-2023

Het eerste themacafé is een feit. Op 7 februari verzamelden 40 inwoners van Tongeren en Borgloon zich in de Stroopfabriek in Borgloon. Ze gingen samen in gesprek over het thema dienstverlening. Vanaf nu kan je ook online meedenken over dit thema.

Tongeren en Borgloon zetten hoog in op een goede dienstverlening voor hun inwoners. Dat willen ze ook blijven doen als fusiegemeente. Daarom was dit thema één van de onderwerpen tijdens de participatiemomenten. Onder dienstverlening van een stad verstaan we niet enkel de loketdiensten, maar bijvoorbeeld ook groenonderhoud, kinderopvang of seniorenvoorzieningen.  

Wat verwachten inwoners van de dienstverlening? 

De deelnemers gingen onder begeleiding van medewerkers van Tongeren en Borgloon in gesprek aan vijf tafels. Daar dachten ze na over hoe de gezamenlijke dienstverlening in de toekomst efficiënt, toekomstgericht en klantgericht kan worden uitgewerkt. Aan de hand van concrete cases gaven ze hun verwachtingen aan. 

Vervolgens focusten de inwoners zich op hoe de dienstverlening nabij kan zijn. Uit een lijst van voorbeelden van nabijheid, gaven de deelnemers aan wat zij belangrijk vinden. Willen de inwoners een mobiele loketdienst die rondreist tussen de dorpen? Vinden zij een online platform belangrijk? Over dat soort vragen gingen we in gesprek.

Deel jouw mening over dienstverlening via de website  

Omdat niet iedereen fysiek aanwezig kan zijn tijdens de themacafés, volgt na elk themacafé ook een online bevraging. Zo willen we iedereen de kans geven om de nieuwe gemeente mee vorm te geven. 

Schrijf je in voor de volgende themacafés 

Er staan nog drie themacafés gepland:  

Themacafé Economie – 13 februari 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur  Themacafé Dorpen – 16 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur   Themacafé Cultuur, Toerisme en Landschappen – 22 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur 

 

Duogroepen bereiden zich voor op de fusie
Nieuws

Diensthoofden Tongeren en Borgloon werken samen aan de fusie

02-02-2023

De verschillende diensthoofden van Tongeren en Borgloon bereiden zich in duo’s voor op de fusie. De voorbije week vonden er werksessies plaats tussen de zeventien duogroepen. Zo krijgt de fusie in de praktijk steeds meer vorm.

Een fusie tussen Tongeren en Borgloon betekent dat de medewerkers van de verschillende diensten samengebracht worden in nieuwe en grotere diensten. De eenmansdiensten gaan er uit, zodat de continuïteit van dienstverlening te allen tijde verzekerd blijft.

Het overleg tussen de diensten wordt georganiseerd in duogroepen. Per twee voeren de diensthoofden van beide steden overleg, leren ze elkaar beter kennen en denken ze na over hoe hun dienst optimaal kan werken na de fusie.

In totaal zijn er zeventien duogroepen aan de slag:

vijf in de vrije tijdsdomeinen: toerisme, cultuur, bibliotheek, jeugd en sport vier rond persoonsgebonden aangelegenheden: burgerzaken, buitenschoolse kinderopvang, individuele sociale dienstverlening en sociaal beleid en voorzieningen; drie rond de grondgebonden bevoegdheden: omgeving, wegen en infrastructuur, lokale economie; en vijf voor de ondersteunende en interne diensten; personeel, communicatie, financiën, overheidsopdrachten en ICT. Nadenken over toekomstplannen

Op 25 januari en 1 februari 2023 kwamen de duogroepen collectief samen om ideeën uit te wisselen en de voortgang te bespreken.

Tijdens de werksessies formuleerden de duo’s welke voordelen ze willen realiseren op vlak van beleid, dienstverlening, organisatie en financiën. Daarnaast maakten ze een overzicht van alle producten en diensten en duidden ze aan waar er zich nog verschillen bevinden. Zo heeft Tongeren een elektronische nieuwsbrief en Borgloon niet, zijn er verschillen in gemeentelijke reglementen weg te werken of worden er andere ICT-systemen gebruikt op de diensten.

Volgende stappen

Tegen midden mei 2023 bereidt elke duogroep voor hoe en waar inwoners in de toekomst bij de diensten terecht kunnen. Daarnaast doen ze suggesties om de verschillen tussen de diensten in Tongeren en Borgloon weg te werken. Die voorstellen worden dan voorgelegd aan de twee bestuursploegen. 

Schrijf je in voor de themacafés
Nieuws

Denk mee na over de fusie tijdens themacafés

17-01-2023

De fusie tussen Tongeren en Borgloon biedt de kans om aan een nieuwe toekomst te werken. Maar de stadsbesturen willen dat verhaal niet alleen schrijven. We nodigen daarom alle Lonenaren en Tongenaren uit om deel te nemen aan themacafés in februari en maart. 

Tijdens de themacafés kunnen de inwoners van Tongeren en Borgloon mee nadenken over vier belangrijke onderwerpen: (1) dienstverlening, (2) lokale economie, (3) dorpenbeleid en (4) cultuur, toerisme en landschappen. Hoe kunnen we de sterke punten van Tongeren en Borgloon verder uitspelen? Waar biedt de fusie nieuwe kansen en waar liggen de uitdagingen? Daarover gaan we in gesprek met de deelnemers.

Hieronder vind je meer informatie over elk themacafé. Iedereen kan zich inschrijven voor één of meerdere themacafés via het inschrijfformulier of telefonisch via 012 80 00 00 (Tongeren) en 012 67 36 63 (Borgloon).

Themacafé Dienstverlening Datum en tijd: 7 februari 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur Locatie: Stroopfabriek, Stationsplein 8, 3840 Borgloon

Het bestuur zet hoog in op dienstverlening voor de inwoners. De medewerkers en beleidsmakers gaven in eerdere bevragingen al aan een modeldienstverlener te willen zijn. Maar wat is jouw idee over de dienstverlening en hoe kunnen we stappen vooruitzetten in de fusie? Tijdens het themacafé brengen we mogelijke acties in kaart met het oog op efficiënte, toekomstgerichte en klantgerichte dienstverlening.

Tijdens de infomomenten van 7 en 9 november 2022 gaven bewoners en adviesraden bijvoorbeeld duidelijk aan dat nabijheid van het bestuur erg belangrijk is. We diepen uit hoe we ‘nabijheid’ op de beste manier kunnen invullen en garanderen.

Themacafé Economie Datum en tijd: 13 februari 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur Locatie: Soprema, Michielenweg 1, 3700 Tongeren

We denken tijdens dit themacafé na over een overkoepelende strategie om de woon- en handelskernen toekomst te geven en de leegstand weg te werken.

Op welke manier kunnen we de economische activiteiten versterken in de kernen? Hoe organiseren we de bedrijventerreinen en behouden we maximaal de open ruimte?

Tot slot zal ook de land- en tuinbouwsector bijzondere aandacht krijgen in dit themacafé. Wat zijn de kansen en uitdagingen binnen deze sector en hoe kunnen we de toekomst ervan verzekeren? Daarover bevragen we de deelnemers. 

Themacafé Dorpen Datum en tijd: 16 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur Locatie: Panishof, Bommershovenstraat 10a, 3840 Borgloon

Tongeren en Borgloon bestaan samen uit 30 dorpen die de dagelijkse leefwereld van de Lonenaren en Tongenaren vormen. We denken samen na over drie belangrijke uitdagingen:

De mobiliteit tussen de stadskernen en dorpen; De verbinding in de buurten; Groei versus identiteit: hoe zorgen we ervoor dat een toename van bewoners het landelijke en charmante karakter van onze dorpen niet aantast? Themacafé Cultuur, Toerisme en Landschappen Datum en tijd: 22 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur Locatie: CC De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren

Het erfgoed, de prachtige natuur en het historische verleden maken Tongeren en Borgloon een magneet voor toeristen en recreanten. Tijdens het themacafé willen we nadenken over:

De samensmelting van ons toeristisch aanbod: welke kansen biedt het fusietraject om de aantrekkingskracht van de trekpleisters nog te vergroten? De impact van toerisme op de natuur, de leefbaarheid en het landelijk karakter van onze dorpen. De economische kansen verbonden aan toerisme, zodat zoveel mogelijk Lonenaren en Tongenaren hiervan een graantje kunnen meepikken. Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

Na de themacafés zullen er ook via de website nog mogelijkheden zijn om input te geven over de fusie. Via de digitale nieuwsbrief blijf je vanaf nu op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link om de nieuwsbrief te ontvangen.