home-page

Waarom een fusie?

Steden worden steeds groter. De Vlaamse regering wil het aantal gemeenten inkrimpen en steunt daarom vrijwillige fusies van gemeenten. Op termijn is er zelfs sprake dat fusies verplicht worden. Tongeren en Borgloon willen daarom samen nu al initiatief nemen en vanuit een eigen en doordachte visie toewerken naar een fusie.

Tongeren en Borgloon vullen elkaar aan

‘Waarom kiezen Tongeren en Borgloon voor elkaar?’ is een veel gestelde vraag. Zowel Tongeren als Borgloon zochten een partner om beter gewapend te zijn voor de toekomst. En het blijkt dat de steden elkaars ideale partner zijn, want:

  • ze kennen beide een rijke geschiedenis;
  • ze bestaan samen uit twee stadskernen en 30 geliefde kerkdorpen;
  • ze hebben elk een eigen waaier aan troeven;
  • het groene, landelijke karakter van Borgloon vult het stadskarakter van Tongeren uitstekend aan; 
  • door de krachten te bundelen op het vlak van landbouw en fruitteelt kan de nieuwe stad ook economisch sterker uit de hoek komen.

       


Drie belangrijke voordelen

  1. De gemeente wordt groter dan Tongeren en Borgloon vandaag apart zijn. Met meer dan 40.000 inwoners wordt het de vierde grootste gemeente in Limburg. En dat zorgt ervoor dat er ook meer slagkracht is. Bovendien maakt de Vlaamse Overheid via het Vlaamse stimuleringsbeleid 500 euro per inwoner vrij om de nieuwe fusiegemeente vorm te geven.

  2. Door de krachten te bundelen, kunnen we een betere dienstverlening voorzien. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid over steeds meer taken. Het is daarom belangrijk om talentvolle en gespecialiseerde mensen aan te trekken. Zo zullen onze ambtenaren via gespecialiseerde teams beter kunnen inspelen op wijzigende regelgeving en kunnen we onze inwoners beter tot dienst zijn.

  3. De fusie zorgt voor extra financiële mogelijkheden. Niet alleen dankzij de schuldovername van meer dan 20 miljoen euro door de Vlaamse overheid, maar ook door een efficiëntere werking van de besturen. Daardoor komt er ruimte vrij om te investeren in een veilige, aangename en duurzame gemeente en onderzoeken we de mogelijkheden voor een belastingverlaging. Want het uitgangspunt van dit fusietraject is en blijft dat onze inwoners er wel bij varen.

Vanaf nu al samenwerken

Vanaf 1 januari 2025 zullen Tongeren en Borgloon effectief fuseren. Dit betekent niet dat we nu moeten wachten om aan de slag te gaan. Om het fusietraject vorm te geven werken de besturen en de medewerkers van Tongeren en Borgloon nauw samen. Zij zagen nu al kansen om enkele quick wins te realiseren. De bibliotheken Tongeren-Borgloon hebben inmiddels het volledige traject afgelegd en zijn gefuseerd. Ook de woonzorgcentra De Motten in Tongeren en het Bloesemhof in Borgloon bundelen sinds kort hun krachten voor de maaltijdbereidingen. Zo gaan we stap voor stap naar één gemeente.