De volgende stappen

De besturen en medewerkers van Borgloon en Tongeren zijn al een tijd aan de slag met de voorbereidingen voor de fusie. In november 2022 betrokken we ook onze inwoners voor de eerste keer tijdens infomomenten. Nu willen we hen de kans geven om de fusiegemeente mee vorm te geven. We organiseren daarom vier themacafés in februari en maart.
 
 
 
1. Vier themacafés over vier onderwerpen

Tijdens de themacafés in februari en maart 2023 kregen inwoners de kans om mee te denken over dienstverlening, economie, dorpen en toerisme, cultuur en landschappen. De themacafés zijn intussen achter de rug. Benieuwd naar hoe de avonden verliepen? Bekijk de video.

2. Definitief besluit fusie

17 oktoboer 2023 namen de besturen een definitieve beslissing over de fusie. 

3. Gemeenteraadsverkiezingen 13 oktober 2024 

De inwoners van Tongeren en Borgloon kiezen op gezamenlijke lijsten de ploeg die vanaf 1 januari 202
5 de nieuwe stad zal besturen.

4. Start nieuwe fusiestad

Op 1 januari 2025 gaat de fusie van start. De rechtspersonen Tongeren en Borgloon houden op te bestaan. De nieuwe fusiestad/rechtspersoon neemt alle rechten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag.