Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De volgende stappen

De besturen en medewerkers van Borgloon en Tongeren zijn al een tijd aan de slag met de voorbereidingen voor de fusie. In november 2022 betrokken we ook onze inwoners voor de eerste keer tijdens infomomenten. Nu willen we hen de kans geven om de fusiegemeente mee vorm te geven. We organiseren daarom vier themacafés in februari en maart.
 
 
 
1. Vier themacafés over vier onderwerpen

Tijdens de themacafés in februari en maart 2023 kregen inwoners de kans om mee te denken over dienstverlening, economie, dorpen en toerisme, cultuur en landschappen. De themacafés zijn intussen achter de rug. Benieuwd naar hoe de avonden verliepen? Bekijk de video.

2. Definitief besluit fusie

Uiterlijk in december 2023 nemen de besturen een definitieve beslissing over de fusie. Na akkoord van Tongeren en Borgloon, keurt het Vlaams Parlement dit voorstel vervolgens goed.

3. Gemeenteraadsverkiezingen oktober 2024 

De inwoners van Tongeren en Borgloon kiezen op gezamenlijke lijsten de ploeg die vanaf 1 januari 202
5 de nieuwe stad zal besturen.

4. Start nieuwe fusiestad

Op 1 januari 2025 gaat de fusie van start. De rechtspersonen Tongeren en Borgloon houden op te bestaan. De nieuwe fusiestad/rechtspersoon neemt alle rechten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag.

 

Blijf op de hoogte van de volgende stappen via onze digitale nieuwsbrief.